Çalışma Yapısı

Bütünleşik Veri YapısıÜlkemizin 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı ve Üniversitemizin bu plan çerçevesinde şekillendirdiği yeni dönem hedefleri kurumumuz faaliyetlerinin çıktı ve performans bazlı izlenmesini gerektirmektedir.

1-Yönetim Bilgi Sistemi ile rakamlarla yönetilebilen, sorgulanabilen bir üniversite yönetim yapısı oluşturulmaktadır. Oluşturulan yapı ile üniversite bünyesinde kullanılan bilişim sistemleri arası haberleşme sağlanarak anlamlı sonuçlar üretilmektedir.
2-Bütünleşik bir yapıda kurulan veritabanlarının farklı alt yapılarda barındırılarak sistemlerin güvenli ve sürdürülebilir bir yapıda çalışması sağlanmaktadır.
3- Sistemler arası haberleşmeyi ise veritabanları arasında kurulan API konfigrasyonları, eş zamanlı veya pediyodik aralıklı veri aktarımları sağlamaktadır.
4-Yönetim Bilgi Sistemi; Akademik Personellerin bilimsel çalışmalarının, proje performanslarının, personellerin özlük ve kadro bilgilerinin, öğretim elemanlarının ders performanslarının,ders yükleri ve ders programlarının, öğrencilerin başarı durumlarının ve üniversite sosyo-kültürel verilerinin bir arada değerlendirilebileceği bir sistem alt yapısıdır.

SİstemlerMUYBİS

Yayın Bilgi Sistemi; Çift girişi engellemek adına YÖKSİS'e girilen akademik faaliyet bilgilerinin(Makale,Bildiri,Editörlük,Kitap, Proje, Sanatsal Faaliyetler,Ödül,Patent,Tez Yönetimi,Diğer Etkinlikler) MUYBİS'e aktarımıyla çalışmaktadır. Hakemlikler YÖKSİS'ten kaldırıldığı için, Atıflar da Sadece Teşvik Dönemine ait yıla girilebildiği için YÖKSİS'ten aktarım yapılamamaktadır. Bu iki kategori MUYBİS'ten eklenebilmektedir.

PADES

Performans Analiz Sistemi;MUYBİS-PBS-BAP-OBS-OİBS sistemlerinde işlenen veriler üzerinde çalışarak, akademik-idari performansı çeşitli kriterlere göre (Proje sayısı, Öğr.üye/Öğrenci sayısı vb.) değerlendiren bir sistemdir. Aynı zamanda Sosyo-Kültürel Etkinlikler, Kadro düzenleri gibi süreçleri de takip edebilmektedir.

BAP

BAP otomasyonu; Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine yeni bir proje önermek için kullanılmaktadır. BAP Destekli projelerin detaylı bir yapıda saklandığı bütçelerinin takip edildiği bir sistemdir. Tamamlanan, yarım kalan, iptal edilen projeler akademisyen bazında sorgulanarak performansa ölçümüne katkı sağlamaktadır.

PBS

Personel Bilgi Sistemi; Kadro yapılaşmasının takip edildiği, özlük haklarının girilebildiği, yıllık izinlerin takip edildiği, idari görev, ünvan değişikliği, anabilim dalı seviyesinde kadro kontrollerinin yapıldığı bir sistemdir.

OBS

Öğrenci Bilgi Sistemi; Akademisyenlerin notlarını girdiği, öğrenciyle mesajlaştığı, ders başarılarının takip edilebildiği sistemdir. Girdiği derslerin listesi, danışmanlıklar, girdiği derslerin saat ve kredileri de bu sistemden kontrol edilebilmektedir.

OİBS

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi; Merkez ve Birim Öğrenci İşlerinin öğrenciyi kaydettiği, akademisyeni dönem derslerine atadığı, ders programlarını girdiği, öğrenci üzerinde detaylı bilgileri işlediği sistemdir.

Bilgilendirme Mesajı